Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Hitz voor Kidz (https://www.hitzvoorkidz.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Hitz voor Kidz betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Hitz voor Kidz.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Hitz voor Kidz berusten bij Hitz voor Kidz. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Hitz voor Kidz is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Hitz voor Kidz, info@hitzvoorkidz.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Hitz voor Kidz geeft Hitz voor Kidz geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Hitz voor Kidz.
Hitz voor Kidz kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Hitz voor Kidz, de onmogelijkheid de website van Hitz voor Kidz te gebruiken, uit de levering van diensten door Hitz voor Kidz of het gebrek aan levering van diensten door Hitz voor Kidz.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Hitz voor Kidz wordt regelmatig bijgewerkt. Hitz voor Kidz behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Hitz voor Kidz te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 8 oktober 2021.